Liên hệ

THU MUA PHẾ LIỆU HẢI ĐĂNG
Điện thoại thu mua:
0973 598 987 ( Zalo )

0971594996 ( Thảo )

 

Email: phelieuhaidang88@gmail.com
Website: Thumuaphelieuhaidang.com
Địa chỉ: F12/2 Đường Quách Điêu, Vĩnh lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh